Čikāgas latviešu biedrības adrese:

Chicago Latvian Association Inc.
PO Box 41
Skokie, IL 60076-0041
E-pasts:
ChicagoLatvianAssociation@gmail.com