2013

Čikāgas Latviešu biedrības nams pārdots!

2020. g. 20. aprīlī Čikāgas Latviešu biedrības nams, 4146 N. Elston Ave., kas kalpojis latviešiem 62 gadus, oficiāli tika pārdots.  Nams pārdots, bet biedrība turpinās darboties.

Latviskais inventārs un mūzeja eksponāti glabājas temperatūras kontrolētā noliktavā, kopā ar bibliotēkas 6,000 grāmatām un periodiku.

Namu nopirka jauni mākslinieki, kuri cer tur ierīkot mākslas/kulturālu centru. Lai viņiem izdodas!

Ko darīsim tālāk?  Vispirms ievilksim elpu, nogaidīsim korona vīrusa krīzes beigas, un tad rīkosimies tālāk. Domāsim par nākotni un kā katrs no mums var pielikt savu roku, lai veicinātu latviešu kultūras aktivitātes Čikāgā!


Dace Ķezbere, ČLB priekšniece

Svētki nāk! Puzuru gatavošana un novusa spēlēšana ar bērnu ansambļa koncertu.
13.11.2013

Svētdien, 2013. g. 8. decembrī, plkst. 13:00. Čikāgas latviešu nama 2. stāvā, 4146 N. Elston Ave.

Lasīt vairāk ...


TRIO ŠMITE KĀRKLE CINKUSS: Tautas Mūzikas Koncerts/Danču Vakars
19.10.2013

Sestdien, 2013. g. 19. oktobrī, plkst. 18:00
Čikāgas latviešu nama 2. stāvā
4146 N. Elston Ave.

Lasīt vairāk ...


Ikgadējais MIĶEĻA TIRGUS
29.09.2013

svētdien, 2013. g. 29. septembrī.
Čikāgas latviešu namā, 4146 N. Elston Ave.

Lasīt vairāk ...


Anšlava Eglīša luga Valmieras teātŗa izpildījumā BEZKAUNĪGIE VEČi
14.09.2013

sestdien, 2013. gada 14. septembrī, plkst. 18:00
Čikāgas latviešu nama 2. stāvā, 4146 N. Elston Ave.

Lasīt vairāk ...


Kinopunkts un Čikāgas Latviešu biedrības izkārtojumā
31.05.2013

Kinopunkts un Čikāgas Latviešu biedrības izkārtojumā 2013. g. 15. jūnijā, plkst. 17.00 Čikāgas latv. nama 2. stāva zālē, 4146 N. Elston Ave., Chicago

Lasīt vairāk ...


BĒRNU PĒCPUSDIENA: PUTNU DIENAS
21.04.2013

21. aprīlī, svētdien, plkst. 11:00
Čikāgas latviešu nama 1. stāvā, 4146 N. Elston Ave.

Lasīt vairāk ...


GRAMATIKA BEZ ASARĀM: KAS MAN AIZMIRSIES KOPŠ LATVIEŠU SKOLAS LAIKIEM
07.04.2013

2013. g. 7. aprīlī (svētdien), no plkst. 13:00 līdz 15:30
Čikāgas latviešu nama 2. stāva muzeja telpās, 4146 N. Elston Ave.

Lasīt vairāk ...


Čikāgas latviešu biedrības gada sapulce
17.02.2013

svētdien, 2013. g. 17. februārī, plkst. 13:00
Čikāgas latviešu nama 1. stāvā, 4146 N. Elston Ave

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2017 (4)   
2016 (7)   
2015 (8)   
2014 (8)   
2013 (8)