Maksu par biedru naudu variet veikt ar kredītkartes maksājumu (PayPal) vai nosūtot čeku. Čekus adresēt:
Chicago Latvian Association Inc.
4146 N. Elston Ave.
Chicago, IL 60618-1828

BIEDRS Viens gads $25
Divi gadi $40
Pieci gadi $100
Mūža $300

ĢIMENES (ieskaita ģimenes galvu un dzīvesbiedri/u un bērnus, kuri dzīvo tajā pašā mājā) Viens gads $40
Divi gadi $65

Vārds/vārdi:
Adrese:
Pilsēta, štats, ZIP:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Dzimšanas datums:
Manas intereses (nav obligāti jāatbild):
 

Visual CAPTCHA